Folkestyre top

Har du nogle sager du brænder for? Træt af brudte valgløfter? På folkestyre.org kan du logge på med NemID og afgive din egen stemme på Folketingets lovforslag. Tilmeld dig her og stem gratis i 30 dage. Læs om vores sikkerhed her.

Se også vores facebook profil: www.facebook.com/folkestyre.org

Afstemninger Folketinget[ Igangværende / Afsluttede ]
Titel Ministerium Status Stemmersorter stigende
L117: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt. Kulturministeriet 1. BEHANDLET
14
L132: Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. Beskæftigelsesministeriet FREMSAT
11
L106: Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. Folketinget 2. BEHANDLET
9
L128: Forslag til lov om ændring af færdselsloven. Justitsministeriet FREMSAT
8
L120: Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret. Kulturministeriet 1. BEHANDLET
7
B57: Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af forbuddet mod bestemte hunderacer m.v. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FREMSAT
7
L124: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven, lov om sygedagpenge og barselloven. Beskæftigelsesministeriet FREMSAT
6
L118: Forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning. Kulturministeriet 1. BEHANDLET
6
L113: Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1. BEHANDLET
5
L114: Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1. BEHANDLET
4

Sider

Egne forslag[ Igangværende / Afsluttede ]